ГоловнаПро ДСНССтруктураАпарат Державної служби України з надзвичайних ситуацій (основні підрозділи)Юридичне управління
 Версія для друку

Юридичне управління

Юридичне управління є самостійним структурним підрозділом апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій і підпорядковується безпосередньо Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Голова).

Керівництво Юридичного управління

Кулеба.jpg

Начальник управління

 

Кулеба Олена Михайлівна

 

 +38(044) 202 31 13

 

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 
 
 
 

01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а

Електронна адреса [email protected]

Юридичне управління відповідно до покладених на нього завдань:

організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, правильного застосування законодавства в ДСНС України, її територіальних органах в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, установах та організаціях, що належить до сфери управління ДСНС України, у представленні інтересів ДСНС України в судах;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДСНС України;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис Голові, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами ДСНС України, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

переглядає разом із структурними підрозділами ДСНС України нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

інформує Голову про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

разом із заінтересованими структурними підрозділами ДСНС України узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд Голові для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції ДСНС України, та готує пропозиції до них;

здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів ДСНС України, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності ДСНС України, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності ДСНС України, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає Голові письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

здійснює методичне керівництво правовою роботою в ДСНС України, його територіальних органах в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, установах та організаціях, що належить до сфери управління ДСНС України, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд Голові щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності Юридичного управління, виконання актів Міністерства юстиції України;

веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах територіальних органів ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, установах та організаціях, що належить до сфери управління ДСНС України;

погоджує кандидатури претендентів на посаду керівників юридичних служб територіальних органів ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, установах та організаціях, що належить до сфери управління ДСНС України;

організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників Юридичного управління та юридичних служб територіальних органів ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління ДСНС України;

роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції ДСНС України, а також за дорученням Голови розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та державних службовців апарату ДСНС України;

забезпечує в установленому порядку представлення інтересів ДСНС України в судах та інших органах;

забезпечує охорону державної таємниці в межах своїх повноважень.

    Твіт