ГоловнаПро ДСНССтруктураАпарат Державної служби України з надзвичайних ситуацій (основні підрозділи)Відділ внутрішнього аудиту
 Версія для друку

Відділ внутрішнього аудиту

Відділ внутрішнього аудиту (далі – Відділ) є самостійним, функціонально та організаційно незалежним структурним підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який є головним у сфері організації діяльності регіональних підрозділів ДСНС України, що здійснюють внутрішній аудит. Відділ підпорядковується безпосередньо Голові ДСНС України (далі – Голова).

Керівництво відділу внутрішнього аудиту

Ружанский.jpg

 

Начальник Відділу

 
Ружанський Олександр Болеславович

 

  +38 (044) 247-31-11

 [email protected]

 

Декларація майнового стану

 

 

Туровский.jpg

Заступник начальника Відділу

 
Туровський Олексій Анатолійович

 

  +38 (044) 247-31-08

 [email protected]

 

Декларація майнового стану

 

 01601, м. Київ, вул. О.Гончара 55-а

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

Проводить оцінку:

ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;

якості надання послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

стану збереження активів та інформації;

стану управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

ризиків, що негативно впливають на виконання функцій і завдань ДСНС України та підприємств, установ і організацій, які належать до сфери її управління.

Проводить за дорученням Голови аналіз проектів наказів та інших документів щодо використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.

Складає базу даних про об’єкти внутрішнього аудиту, яка містить дані про об’єкти, забезпечує повноту і достовірність цих даних та їх своєчасне оновлення.

Планує, організовує та здійснює проведення внутрішніх аудитів в ДСНС України та підприємствах, установах і організаціях, які належать до сфери її управління, об’єктом яких є їх діяльність у повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах) та заходи, що здійснюються керівником для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використання державних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів і дотримання вимог щодо їх діяльності, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації).

Подає Голові аудиторські звіти, висновки та рекомендації для прийняття відповідних управлінських рішень, а також проводить моніторинг виконання (врахування) рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів.

Звітує про результати діяльності Відділу відповідно до вимог Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 (далі – Порядку № 1001) та Стандартів внутрішнього аудиту.

Відділ займається розробленням проектів нормативно-правових актів та проводить експертизу проектів таких актів з питань, що належать до його діяльності.

Забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності Відділу, відповідно до чинного законодавства.

За дорученням Голови Відділ виконує інші функції відповідно до його компетенції.

    Твіт