ГоловнаПро ДСНССтруктураАпарат Державної служби України з надзвичайних ситуацій (основні підрозділи)Управління власної безпеки та протидії корупції
 Версія для друку

Управління власної безпеки та протидії корупції

Управління власної безпеки та протидії корупції (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом у складі апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України) і підпорядковується безпосередньо Голові ДСНС України.

Керівництво Управління власної безпеки та протидії корупції

А.Семикопный.jpg

Начальник управління

 

Семикопний Анатолій Дмитрович

 

+38 (044) 202-32-14

 

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 
9х12 Коповський.jpg

Заступник начальника управління-начальник відділу протидії корупції

 

Коповський Віталій Валерійович

 

+38 (044) 202-32-49

 

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 
полковник Сирай 3х4.jpg

Начальник відділу власної безпеки

 

Сирай Валерій Михайлович

 

+38 (044) 202-32-49

 

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 

01601, м. Київ, вул.. О.Гончара, 55-а

 

Управління відповідно до покладених завдань:

організовує та контролює роботу відповідних підрозділів ДСНС України з питань запобігання корупційним проявам та службовим зловживанням серед працівників ДСНС України;

за дорученням Голови ДСНС України, в межах своєї компетенції, представляє інтереси ДСНС України в державних та інших органах;

бере участь у проведенні службових розслідуваннях та перевірках в межах своєї компетенції в системі ДСНС України;

у межах своєї компетенції надає керівництву ДСНС України пропозиції щодо вдосконалення роботи структурних підрозділів ДСНС України;

здійснює заходи, спрямовані на вивчення та вдосконалення проведення перевірок кандидатів, які приймаються на службу в ДСНС України, з метою попередження проникнення осіб, які мають злочинні наміри;

вивчає та погоджує повторний прийом на службу до ДСНС України раніше звільнених осіб з державних органів;

бере участь в організації профілактичної роботи серед працівників ДСНС України, спрямованої на попередження фактів порушення режиму таємності, втрати спеціальної та оперативної техніки, зброї, боєприпасів, документів суворої звітності;

бере участь у розгляді звернень юридичних і фізичних осіб з питань, що належать до компетенції Управління;

отримує та аналізує інформацію про можливі протиправні дії щодо працівників ДСНС України, їх близьких родичів та розробляє відповідні заходи протидії;

здійснює інформаційно-аналітичну роботу відповідно до поставлених завдань і функцій та веде відповідний облік отриманої інформації;

узагальнює практику роботи по запобіганню корупції та службових зловживаннях в системі ДСНС України, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення;

готує проекти документів для прийняття управлінських рішень з питань безпеки та протидії корупції;

взаємодіє з правоохоронними та іншими державними органами при вирішенні питань протидії корупції і забезпечення безпеки;

бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань протидії корупції та забезпечення безпеки в системі ДСНС України;

в установленому порядку бере участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства з метою усунення причин та умов, що сприяють скоєнню правопорушень;

бере участь у проведенні комплексних перевірок роботи підрозділів ДСНС України у межах компетенції Управління, організовує цільові перевірки з окремих питань службової діяльності;

за дорученням Голови ДСНС України взаємодіє з Режимно-таємним сектором ДСНС України при організації й здійсненні розслідування фактів розголошення державної таємниці, втрат документів і матеріалів, що містять державну таємницю, інших порушень режиму таємності та надзвичайних випадків, пов'язаних з порушенням вимог цього режиму;

здійснює та реалізує відбір кадрів до Управління, вживає заходів щодо забезпечення дисципліни й законності в роботі;

здійснює спільно з відповідними підрозділами роботу з фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності Управління, правового й соціального захисту працівників підрозділу;

розробляє пропозиції щодо внесення змін до організаційно-штатної структури ДСНС України та Управління;

організовує та проводить наради й семінари з особовим складом Управління та підпорядкованих підрозділів з питань, віднесених до їх компетенції;

бере участь в організаційно-кадрових заходах з метою оцінки ділових якостей працівників ДСНС України;

надає практичну допомогу підпорядкованим підрозділам в організації роботи по дотриманню чинного законодавства;

надає пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у приховуванні фактів надзвичайних подій, порушенні законності та безпринципному реагуванні на них;

у межах своєї компетенції надає Голові ДСНС України пропозиції щодо запобігання, виявлення і припинення терористичних актів та злочинів терористичної спрямованості, забезпечення умов проведення антитерористичних операцій на об'єктах, що належать до сфери управління ДСНС України.

Діловодство в Управлінні ведеться відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством і актами ДСНС України.

    Твіт