ГоловнаПро ДСНССтруктураАпарат Державної служби України з надзвичайних ситуацій (основні підрозділи)Управління гідрометеорології
 Версія для друку

Управління гідрометеорології

Управління гідрометеорології (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій і підпорядковується заступнику Голови ДСНС України, до повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків належить питання гідрометеорологічної діяльності.

Структуру Управління та його чисельність затверджує Голова ДСНС України.

Керівництво Управління гідрометеорології

Начальник Управління

 

Водоласков Валерій Павлович

 

+38 (044) 239-93-94

 

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 
УГ20191017_09333869.jpg

Заступник начальника Управління

 

Загоруйко Любов Іванівна

 

+38 (044) 239-93-36

 

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 

Електронна адреса: [email protected]

Управління гідрометеорології відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності;

готує проекти законодавчих, нормативно-правових актів щодо гідрометеорологічної діяльності;

надає пропозиції щодо утворення, ліквідації, реорганізації гідрометеорологічних організацій, підприємств та установ, готує до затвердження їх положення (статути); 

бере участь у координації та контролі гідрометеорологічної діяльності гідрометеорологічних організацій, підприємств та установ сфери управління ДСНС України;

організовує ведення державного водного кадастру за розділом «поверхневі води» стосовно кількісних і якісних показників води та державного обліку  поверхневих вод; 

розробляє проекти цільових програм перспективного розвитку і технічного переоснащення державної системи гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та забезпечення, здійснює контроль за їх реалізацією; надає пропозиції до стратегії розвитку гідрометеорологічної діяльності, до перспективних та річних планів соціально-економічного, технічного, технологічного розвитку гідрометеорологічної галузі;

організовує розроблення та затвердження стандартів з питань гідрометеорологічної діяльності, порядків  проведення гідрометеорологічних спостережень, спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, гідрометеорологічного прогнозування, забезпечення та обслуговування;

здійснює контроль за застосуванням засобів вимірювальної техніки і методик виконання гідрометеорологічних спостережень, обробкою даних спостережень та їх зберіганням, готує пропозиції до затвердження положення про Галузевий державний архів;

готує пропозиції щодо планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямків розвитку гідрометеорологічної діяльності;

готує до затвердження керівництвом зведені річні плани проведення гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, гідрометеорологічного прогнозування, забезпечення;

забезпечує контроль за виконанням річних планів гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, гідрометеорологічного прогнозування, забезпечення;

розробляє пропозиції до кваліфікаційних характеристик професій  у сфері гідрометеорологічної діяльності;

розглядає звернення (запити) народних депутатів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадян стосовно питань гідрометеорологічної діяльності;

бере участь у розробленні, погодженні або затвердженні програм підготовки спеціалістів у сфері гідрометеорологічної діяльності;

організовує в рамках компетенції підготовку матеріалів до щорічної Національної  доповіді  про стан навколишнього природного середовища в Україні та Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні; 

готує та/або погоджує пропозиції керівництву ДСНС України щодо кандидатур на призначення керівників гідрометеорологічних організацій, підприємств та установ;

аналізує в межах компетенції діяльність керівників Українського гідрометеорологічного центру, Державного підприємства «Український авіаційний метеорологічний центр» та Українського гідрометеорологічного інституту і подає пропозиції керівництву ДСНС України щодо їх заохочення та накладання стягнень;

забезпечує охорону державної таємниці в межах своїх повноважень;

здійснює в межах повноважень контроль діяльності державної системи гідрометеорологічних спостережень, екологічного моніторингу, прогнозування та гідрометеорологічного забезпечення, зокрема, за:

проведенням гідрометеорологічних, геліофізичних спостережень, фонових радіаційних і базових спостережень за станом забруднення навколишнього природного  середовища; 

веденням державного обліку, реєстрацією та зберіганням матеріалів гідрометеорологічних спостережень, веденням інформаційної бази гідрометеорологічних даних і даних про стан навколишнього  природного середовища,

прогнозуванням погоди, гідрологічного режиму водних об'єктів, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, урожайності сільськогосподарських культур;

наданням органам державної влади, органам місцевого самоврядування та населенню безоплатно інформації загального користування про фактичні та очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану навколишнього природного середовища, попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, а також здійсненням гідрометеорологічного обслуговування суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, діяльність яких залежить від гідрометеорологічних умов, у тому числі підприємств енергетики, агропромислового комплексу, комунального господарства, цивільної авіації та інших видів транспорту;

організацією здійснення заходів щодо моніторингу забруднення навколишнього природного середовища на пунктах державної системи гідрометеорологічних спостережень: атмосферного повітря в населених пунктах та опадів (вміст забруднюючих речовин, у тому числі радіонуклідів, транскордонне перенесення забруднюючих речовин); снігового покрову; річкових, озерних (гідрохімічні та гідробіологічні показники, у тому числі радіонукліди) та морських вод (гідрохімічні показники); ґрунтів різного призначення (вміст залишкової кількості пестицидів та важких металів); радіаційної обстановки (визначення експозиційної дози гамма-випромінювання); повеней, паводків, селів.

виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

    Твіт