ГоловнаДовідка за квартал25 Січня, 2018р.
 Версія для друку

Інформаційно – аналітична довідка про виникнення надзвичайних ситуацій в Україні у 2017 році

Опубліковано: 25.01.2018, 11:30

Упродовж 2017 року, в Україні зареєстровано 166 надзвичайних ситуації (далі – НС), які відповідно до Національного класифікатора «Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010 розподілилися на:

Внаслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 172 особи (з них 29 дітей) та постраждало 892 особи (з них 417 дітей).

За масштабами надзвичайні ситуації, що виникли у 2017 році, розподілилися на:

Порівняно з 2016 роком загальна кількість НС у 2017 році збільшилася на 11,4 %, при цьому кількість НС техногенного характеру зменшилася на 10,7 %, а кількість НС природного та соціального характеру збільшилася на 20,2 % та 125 % відповідно. Також, у 2017 році спостерігається зменшення кількості загиблих і постраждалих у НС – на 6 % та 50,6 % відповідно.

Таблиця 1

Кількісні показники надзвичайних ситуацій, що виникли у 2017 році, порівняно із 2016 роком

Дані про надзвичайні ситуації  2016 рік  2017 рік Зменшення (збільшення),
у відсотках
Загальна кількість НС: 149 166
+ 11,4
у тому числі:      
Техногенного характеру 56 50
- 10,7
Природного характеру 89 107
+ 20,2
Cоціального характеру 4 9
+ 125,0
у тому числі за рівнями:      
Державного рівня 1 2
+ 100,0
Регіонального рівня 9 8
- 11,1
Місцевого рівня 64 69
+ 7,8
Об’єктового рівня 75 87
- 16,0
Загинуло людей внаслідок НС 183 172
- 6,0
Постраждало людей внаслідок НС 1805 892
- 50,6
Матеріальні збитки від НС, тис. грн. 265 306  896 804 
+ 238,0

Збільшення кількості НС природного характеру сталося через зростання на 43 % частки НС, пов’язаних із особливо небезпечними інфекційними захворюваннями сільськогосподарських тварин (африканська чума свиней), натомість на 13 % зменшилася кількість НС, пов’язаних із інфекційною захворюваністю та отруєнням людей. У 2017 році зафіксовано зростання кількості НС, пов’язаних із пожежами в природних екосистемах (більш ніж в 2,7 рази) та метеорологічних НС (на 17 %).

Збільшення кількості НС соціального характеру, загиблих та постраждалих в них людей пояснюється збільшенням кількості нещасних випадків з людьми, у тому числі внаслідок дії небезпечних природних явищ (блискавки) та нехтування правилами безпеки на водних об’єктах.

Водночас у 2017 році зареєстровано зменшення майже на 39 % кількості НС, пов’язаних із пожежами та вибухами. Серед інших НС техногенного характеру у 2017 році на 45,5 % збільшилася кількість НС унаслідок аварій на транспорті
(16 НС у 2017 році проти 11 НС у 2016 році) та на 75 % – НС внаслідок аварій на системах життєзабезпечення (7 НС у 2017 році проти 4 НС у 2016 році).

Таблиця 2

Статистичні дані щодо кількісних показників класифікованих НС

Вид НС

Кількість НС

Загинуло людей

Постраждало людей

2016 р.

2017 р.

2016 р.

2017 р.

2016 р.

2017 р.

НС техногенного характеру

НС унаслідок аварій чи катастроф на транспорті

11

16

33

67

128

33

НС унаслідок пожеж, вибухів

36

22

116

61

35

42

у тому числі

 

у будівлях або спорудах житлової призначеності

29

14

100

42

11

17

НС унаслідок наявності у навколишньому середовищі шкідливих і радіоактивних речовин понад ГДК

0

1

0

0

0

0

НС унаслідок раптового руйнування будівель і споруд

4

4

3

6

2

10

НС унаслідок аварій у системах життєзабезпечення

4

7

0

0

0

0

НС унаслідок аварій у системах нафтогазового промислового комплексу

1

0

0

0

0

0

Всього НС техногенного характеру

56

50

152

134

165

85

НС природного характеру

Геологічні НС

1

1

0

0

0

0

Метеорологічні НС

6

7

4

0

13

54

Гідрологічні НС поверхневих вод

0

2

0

1

0

0

НС, пов'язані з пожежами у природних екологічних системах

4

11

0

0

1

0

Медико-біологічні НС

78

86

15

12

1626

747

НС природного характеру

89

107

19

13

1640

801

НС соціального характеру

Встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, підприємстві), житловому секторі, транспорті

1

2

2

3

0

5

НС, пов'язані з нещасними випадками з людьми

3

7

10

22

0

1

Всього НС соціального характеру

4

9

12

25

0

6

Всього НС

149

166

183

172

1805

892

 

У регіональному розрізі найбільшу кількість НС, що виникли упродовж 2017 року, зафіксовано у Донецькій (24 НС) та Одеській (13 НС) областях. У м. Києві зареєстровано 12 НС, у Харківській та Рівненській областях зареєстровано по 10 НС, у Херсонській та Черкаській областях – 9 НС. Найменшу кількість НС зареєстровано у Хмельницькій області (2 НС), по 3 НС зареєстровано у Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській областях.

Таблиця 3

Розподіл кількості надзвичайних ситуацій за класами та регіонами України

Регіони Надзвичайні ситуації
Техногенного характеру Природного характеру Соціального характеру Всього
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Всього НС* 56 50 89 107 4 9 149 166
Вінницька 2 2 2 4 0 1 4 7
Волинська 2 1 8 4 0 0 10 5
Дніпропетровська 6 0 1 4 1 0 8 4
Донецька 5 13 1 10 0 1 6 24
Житомирська 4 3 4 2 0 0 8 5
Закарпатська 3 3 3 6 0 0 6 9
Запорізька 1 2 0 1 0 0 1 3
Івано-Франківська 0 1 5 6 0 0 5 7
Київська 2 2 3 3 0 1 5 6
Кіровоградська 1 0 5 2 0 1 6 3
Луганська 1 0 3 5 0 0 4 5
Львівська 5 1 0 2 1 0 6 3
Миколаївська 2 0 8 8 0 0 10 8
Одеська 6 3 7 8 1 2 14 13
Полтавська 3 0 7 5 0 0 10 5
Рівненська 1 4 5 6 0 0 6 10
Сумська 3 1 4 2 0 0 7 3
Тернопільська 0 0 2 3 0 0 2 3
Харківська 1 6 5 4 0 0 6 10
Херсонська 3 5 2 4 0 0 5 9
Хмельницька 0 1 4 1 0 0 4 2
Черкаська 0 2 2 6 1 1 3 9
Чернівецька 0 0 7 5 0 0 7 5
Чернігівська 5 1 3 2 0 0 8 3
Київ 2 4 5 6 0 2 7 12

*кількість НС без врахування територіального розподілу НС (окремі НС мали територіальне поширення на декілька регіонів України)

101.gif

Рис. 1 Розподіл кількості НС, що виникли в регіонах України у 2017 році

Загалом зменшення кількості НС порівняно з 2016 роком зафіксовано у Чернігівській області – на 62,5 %, Сумській – на 57,2 %, на 50 % у Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Хмельницькій областях. Зменшення кількості НС також зареєстровано у Житомирській, Миколаївській, Одеській та Чернівецькій областях.

Збільшення кількості НС порівняно із 2016 роком зафіксовано у Донецькій області – в 4 рази, Запорізькій та Черкаській областях – в 3 рази, Херсонській – на 80 %, Волинській – на 75 %, м. Києві – на 71,4 %, Рівненській та Харківській областях – на 67 %, у Закарпатській та Тернопільській областях – на 50 %. Також, зареєстровано зростання кількості НС у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській та Луганській областях.

Надзвичайні ситуації державного рівня, що виникли упродовж 2017 року були пов’язані із загрозою припинення функціонування об’єктів паливно-енергетичного та промислового комплексів (у тому числі об’єктів житлово-комунального господарства) з причини дефіциту ресурсу газу для споживачів України.

Надзвичайні ситуації регіонального рівня зареєстровано:

Аналіз динаміки НС показав, що в цілому, за винятком НС медико-біологічного характеру, кількість надзвичайних ситуацій має тенденцію до зниження, зокрема у 2017 році зареєстровано найменшу кількість загиблих у НС та найменшу кількість НС техногенного характеру за період спостережень
1997-2017 років.

02.gif

Рис. 2 Динаміка виникнення надзвичайних ситуацій на території України

Стала тенденція до зменшення кількості НС техногенного характеру спостерігається з 2000 року (з 276 НС до 50 НС у 2017 році), а зменшення кількості загиблих – з 2007 року (з 640 осіб до 172 – у 2016 році).

Разом із тим рівні ризиків виникнення НС природного й техногенного характеру і ризиків збитків від них залишаються практично незмінними та досить високими для більшості регіонів України.

Основними причинами виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в Україні у 2017 році були:

 


   
Довідка за квартал
12 Липня17:00 Інформаційно – аналітична довідка про виникнення НС в Україні упродовж І півріччя 2021 року
1 Квітня11:30 Інформаційно – аналітична довідка про виникнення НС в Україні упродовж І кварталу 2021 року
14 Січня16:30 Інформаційно – аналітична довідка про виникнення НС в Україні у 2020 році
15 Жовтня09:34 Інформаційно – аналітична довідка про виникнення НС в Україні упродовж 9 місяців 2020 року
6 Липня16:37 Інформаційно – аналітична довідка про виникнення НС в Україні упродовж І півріччя 2020 року
2 Квітня19:00 Інформаційно – аналітична довідка про виникнення НС в Україні упродовж І кварталу 2020 року
15 Січня17:17 Інформаційно – аналітична довідка про виникнення НС в Україні упродовж 2019 року
1 Жовтня16:00 Інформаційно – аналітична довідка про виникнення НС в Україні упродовж 9 місяців 2019 року
1 Липня16:07 Інформаційно – аналітична довідка про виникнення НС в Україні упродовж І півріччя 2019 року
1 Квітня12:00 Інформаційно – аналітична довідка про виникнення НС в Україні упродовж І кварталу 2019 року
15 Січня15:00 Інформаційно-аналітична довідка про виникнення надзвичайних ситуацій в Україні у 2018 році
1 Жовтня15:29 Інформаційно – аналітична довідка про виникнення НС в Україні упродовж 9 місяців 2018 року
2 Липня09:00 Інформаційно – аналітична довідка про виникнення НС в Україні упродовж І півріччя 2018 року
18 Квітня09:20 Інформаційно – аналітична довідка про виникнення НС в Україні упродовж І кварталу 2018 року
25 Січня11:30 Інформаційно – аналітична довідка про виникнення надзвичайних ситуацій в Україні у 2017 році
Довідка за квартал