Головна{#TITLE#}Дніпропетровський воєнізований гірничорятувальний загін (аварійно-рятувальний) загін ДСНС України
 Версія для друку

Дніпропетровський воєнізований гірничорятувальний загін  (аварійно-рятувальний) загін ДСНС України

Загін забезпечує весь комплекс постійного аварійно-рятувального обслуговування об’єктів підвищеної небезпеки гірничих та інших підприємств.

Даний підрозділ є професійним гірничорятувальним (аварійно-рятувальним) формуванням, який забезпечує:

постійне та обов’язкове обслуговування на договірній основі потенційно небезпечних об’єктів і територій (далі – об’єкти і території), на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

виконання гірничорятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах метробуду та метрополітену;

постійну готовність та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру за завданням ДСНС України та Головного управління ДСНС України незалежно від рівня складності у зонах відповідальності Загону;

виконання робіт запобіжно-профілактичного характеру, інших робіт, пов’язаних з діяльністю Загону;

участь у виконанні аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт у порядку, який визначається Головним управлінням ДСНС України.

Організаційна структура Загону складається із органу управління Загоном, воєнізованих гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) взводів (далі - ВГРВ) та допоміжних підрозділів.

Основною структурною одиницею Загону є ВГРВ, що спеціалізуються на обслуговуванні об’єктів підприємств метробуду, метрополітену, гірничорудної, нерудної, хімічної промисловості, підземних споруд тощо. Крім того, Загін може мати у своєму складі функціональні підрозділи зі спеціальним оснащенням (газоаналітичні лабораторії).

Командир Загону                                                                                 (056) 785-82-75

Гіріч Роман Олегович                                                                   ф. (056) 373-31-60

м. Дніпропетровськ

проспект Свободи, буд. 136


Принципи та мета діляьності Загону

Робота Загону організовується за територіальним принципом у зоні відповідальності згідно з наказами ДСНС України. Вирішення покладених на Загін завдань забезпечується керівництвом Загону, аварійно-рятувальними, спеціальними і допоміжними підрозділами.

Принципами діяльності Загону є:

пріоритетність завдань, пов'язаних з рятуванням життя і охороною здоров'я людей та збереженням довкілля;

безумовне надання переваги забезпеченню раціональної та превентивної безпеки життєдіяльності населення;

обов'язковість своєчасної реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і мінімізацію їх негативних наслідків;

ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для організації запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на них;

забезпечення комплексного обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування об'єктів і територій, що знаходяться в зоні відповідальності Загону;

забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на надзвичайні ситуації як у мирний час, так і в умовах особливого періоду;

забезпечення високого рівня професіоналізму особового складу, зміцнення дисципліни, створення необхідних умов для несення служби;

взаємодія з іншими органами та підрозділами цивільного захисту.

 

Метою діяльності Загону є:

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків та захист населення і територій;

невідкладне реагування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах і територіях;

захист навколишнього природного середовища та локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.


 

Основні завдання та функції Загону

Основними завданнями Загону є:

ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф;

проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних, спеціальних та відновлювальних робіт, участь у здійсненні заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

забезпечення готовності сил і засобів до дій за призначенням;

виконання на договірній основі запобіжно-профілактичних робіт із запобігання виникненню надзвичай ситуацій на об’єктах, що обслуговуються Загоном;

профілактичне обстеження об’єктів і територій, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

організація та проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій згідно з кодами класифікації надзвичайних ситуацій, зазначених у Свідоцтві про атестацію аварійно-рятувальної служби.

 

Основними функціями Загону є:

забезпечення готовності до дій за призначенням;

пошук і рятування людей на об'єктах і територіях, що зазнали руйнувань, пошкоджень, уражень внаслідок надзвичайних ситуацій;

надання першої невідкладної медичної допомоги постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці виникнення надзвичайної ситуації;

реагування на особливо небезпечні прояви надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень та хімічного забруднення тощо;

участь у розробленні та погодження планів реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах і територіях, що обслуговуються Загоном;

проведення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або загрозі їх виникнення робіт для руйнування та обвалювання будівель і споруд, корчуванням дерев, їх залишків, розробленням ґрунтів і порід тощо, а також ліквідації крижаних заторів та здійснення заходів, пов’язаних із захистом гідротехнічних споруд під час льодоходу;

участь під час надзвичайних ситуацій у заходах з евакуації населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах (місцях);

надання, з використанням спеціальних аварійно-рятувальних засобів, оперативної допомоги населенню у разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, що загрожують їхньому життю і здоров’ю або можуть завдати матеріальних збитків;

залучення до виконання заходів хімічного захисту населення і територій, прогноз та оцінка можливої хімічної обстановки і проведення хімічної розвідки, локалізації осередків хімічного забруднення, проведення аварійно-рятувальних та спеціальних робіт на хімічно-, пожежо- та вибухонебезпечних об’єктах;

взаємодія з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

оцінка стану готовності до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, виконання заходів щодо посилення протиаварійного захисту об’єктів, що обслуговуються Загоном;

здійснення підбору особового складу відповідно до кваліфікаційного рівня та за станом здоров’я, придатного до роботи за фахом;

організація ремонту і технічного обслуговування техніки та обладнання Загону;

організація накопичення, збереження та раціонального й доцільного використання техніки майна;

організація експлуатації, ремонту будівель і споруд та цільове використання нерухомого майна;

організація заходів щодо забезпечення безпеки особового складу та безпеки дорожнього руху під час виконання завдань за призначенням;

здійснення профілактичного обстеження стану техногенної безпеки, протиаварійного захисту та готовності об’єктів і територій, що обслуговуються Загоном, до ліквідації надзвичайних ситуацій і рятування людей, впровадження відповідних заходів, спрямованих на їх поліпшення;

методична допомога у навчанні працівників об’єктів і територій, що обслуговуються Загоном, до дій в умовах надзвичайної ситуації;

надання додаткових платних послуг на договірних засадах за зверненнями заінтересованих юридичних і фізичних осіб (якщо вони не суперечать та не перешкоджають основній діяльності Загону та потребують застосування професійних умінь рятувальників, спеціальних засобів захисту та оснащення) відповідно до вимог чинного законодавства.

 

    Твіт