ГоловнаПро ДСНССтруктураАпарат Державної служби України з надзвичайних ситуацій (основні підрозділи)Департамент ресурсного забезпечення
 Версія для друку

Департамент ресурсного забезпечення

Департамент ресурсного забезпечення (далі - Департамент) є самостійним структурним підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій і підпорядкований заступнику Голови ДСНС України, до повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків віднесено питання ресурсного забезпечення.

Керівництво Департаменту ресурсного забезпечення

Нетреба.jpg

Директор Департаменту

Нетреба Олег Віталійович

 

приймальна

+ 38 (044) 247-31-86

 

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 
Васьковский.jpg

Заступник директора Департаменту

 

Васьковський Олександр Миколайович

 

+38 (044) 202-31-20

 

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 
Гончарук.jpg

Заступник директора Департаменту

 

Гончарук Іван Михайлович

 

+38 (044) 202-30-68

 

[email protected]  

 

Декларація майнового стану

 

01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55 

Департамент відповідно до покладених завдань:

здійснює методичне керівництво діяльності в частині матеріально-технічного забезпечення, заходи стосовно метрологічного, метеорологічного та екологічного забезпечення, безпеки дорожнього руху, гуманітарної допомоги, резервів, закупівель, управління, списання та відчуження майна у системі ДСНС України та будівництва територіальних органів ДСНС України, спецформувань, регіональних центрів ОРС ЦЗ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій сфери управління ДСНС України;

за дорученням керівництва ДСНС України представляє ДСНС України з питань матеріально-технічного забезпечення, будівництва, безпеки дорожнього руху, гуманітарної допомоги, резервів, управління майном у системі ДСНС України, закупівель у підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, укладає з ними угоди в межах наданої компетенції;

організовує і контролює своєчасний якісний розгляд звернень громадян, громадських організацій, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності Департаменту, а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні проекти рішень згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд керівництва ДСНС України;

здійснює координацію діяльності територіальних органів ДСНС України, спецформувань, регіональних центрів ОРС ЦЗ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій сфери управління ДСНС України з питань ефективного використання коштів, передбачених державним бюджетом на реалізацію програм, що належать до компетенції Департаменту;

бере участь у розробленні нормативно-правових та законодавчих актів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

організовує проведення технічного нагляду на об’єктах ДСНС України та введення її об’єктів в експлуатацію;

здійснює ведення обліку юридичних осіб та об’єктів державної власності, що перебувають у сфері управління ДСНС України, в автоматизованій системі “Юридичні особи”;

здійснює контроль за використанням об’єктів державної власності, службових і житлових приміщень, що перебувають у сфері управління ДСНС України;

здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням основних фондів, вносить пропозиції щодо подальшого використання основних фондів, що тимчасово не використовуються;

контролює роботу щодо оформлення правоустановчих документів на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок територіальних органів ДСНС України, спецформувань, регіональних центрів ОРС ЦЗ, навчальних закладів та підприємств, установ, організацій сфери управління ДСНС України;

готує проекти рішень щодо надання орендодавцям основних фондів, що належать до сфери управління ДСНС України, згоди на оренду державного майна і пропозиції щодо умов договору оренди та організовує контроль за їх виконанням;

реалізовує та забезпечує проведення державної політики з питань соціального захисту осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту (працівників) ДСНС України щодо створення належних житлових умов; у встановленому порядку вносить пропозиції керівництву ДСНС України стосовно розподілу побудованих і придбаних квартир;

організовує ведення обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов апарату ДСНС України;

веде загальний облік житлової площі та контролює розподіл житла в територіальних органах і підрозділах ДСНС України, отриманого за рахунок всіх джерел фінансування;

узагальнює плани (пропозиції) територіальних органів ДСНС України, спецформувань, регіональних центрів ОРС ЦЗ, навчальних закладів та підприємств, установ, організацій сфери управління ДСНС України щодо капітального будівництва, капітального і поточного ремонтів, готує та погоджує всі необхідні документи, документацію та матеріали на виконання цих робіт;

розробляє та контролює плани заходів у системі ДСНС України щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;

у межах виділеного фінансування забезпечує згідно зі штатами, табелями та нормами належності територіальні органи ДСНС України, спецформування, регіональні центри ОРС ЦЗ, навчальні заклади, підприємства, установи та організації сфери управління ДСНС України автомобільною, пожежно-рятувальною технікою та оснащенням, автозапчастинами, гаражним обладнанням, речовим майном, продовольством, пально-мастильними матеріалами, вибуховими матеріалами, майном та засобами інженерного озброєння, технікою та засобами радіаційного, хімічного, бактеріологічного

(далі - РХБ) захисту, плавзасобами і водолазним спорядженням, спеціальним та іншим майном згідно з затвердженою номенклатурою;

взаємодіє з відділами, управліннями та департаментами інших міністерств та центральних органів влади з питань матеріально-технічного забезпечення;

готує необхідні відомості стосовно своїх напрямків діяльності для надання статистичної звітності органам виконавчої влади;

проводить єдину технічну політику з удосконалення інженерно-технічного, матеріально-технічного, шкіперсько-водолазного, спеціального забезпечення та озброєння, технічного забезпечення РХБ захисту в системі ДСНС України;

здійснює загальну організацію харчування осіб рядового, начальницького складу у підрозділах системи ДСНС України;

розробляє та впроваджує зразки форменого одягу;

бере участь у науково-технічній діяльності, розробленні наукових робіт та методичних рекомендацій, у проведенні науково-технічних заходів та науково-дослідних робіт за напрямком спеціального забезпечення;

сприяє створенню і впровадженню у практику сучасних технологій, передового досвіду, досягнень науки, новітньої техніки та іншої продукції спеціального призначення;

розробляє проекти наказів ДСНС України про передачу пожежно-рятувальної, автомобільної техніки та оснащення, речового майна, продовольства, пально-мастильних матеріалів, боєприпасів, вибухових матеріалів, майна та засобів інженерного озброєння, техніки та засобів РХБ захисту, спеціального та іншого майна з одного підрозділу ДСНС України до іншого; переведення техніки і майна з непорушного запасу на поточне зберігання; закріплення транспортних засобів за керівниками структурних підрозділів апарату ДСНС України, організацію забезпечення безпеки дорожнього руху; організацію заходів щодо надання гуманітарної допомоги країнам, постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій; контроль та координація створення, зберігання, накопичення та використання матеріальних резервів всіх рівнів (окрім державного); списання та відчуження майна у системі ДСНС України; про склад Комітету конкурсних торгів у системі ДСНС України; внесення змін до інших нормативно-правових документів тощо;

здійснює контроль за придбанням, станом обліку, зберіганням, експлуатацією, організацією ремонту, правильністю використання та законністю списання матеріально-технічних засобів;

готує необхідну інформацію для формування плану закупівель ДСНС України у межах виділеного фінансування з державного бюджету;

здійснює контроль за придбанням, станом обліку, організацією зберігання, використання та перевезення вибухових матеріалів, зброї та боєприпасів;

організовує роботу з обліку і зберігання зброї та боєприпасів у підпорядкованих підрозділах ДСНС України;

супроводжує процедури закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються в апараті ДСНС України за державні кошти;

здійснює методичне керівництво і контроль за створенням, зберіганням, використанням та поповненням відомчих, регіональних, місцевих і об’єктових резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;

координує питання створення, зберігання, накопичення (згідно із затвердженими нормами) та використання оперативного резерву ДСНС України для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;

супроводжує роботу Комісії з питань списання та відчуження майна у системі ДСНС України (далі – Комісія). Опрацювання на підставі висновків відповідних територіальних органів і підрозділів ДСНС України та подання на розгляд Комісії документів стосовно надання дозволу на списання і відчуження майна;

забезпечує виконання актів Президента України або Верховної Ради України про надання Україною гуманітарної допомоги іншим країнам, у тому числі організовує закупівлю товарів і послуг, зокрема із завантаження, вивезення та складування вантажів, здійснює їх супроводження до місця призначення та передачу отримувачам;

за дорученням керівництва забезпечує представництво ДСНС України у складі постійно діючого консультативно-дорадчого органу з питань гуманітарної допомоги центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення;

бере участь у розробленні державних і галузевих програм у сфері безпеки дорожнього руху та здійснює контроль за їх виконанням;

здійснює відомчу реєстрацію (перереєстрацію, зняття з обліку) та введення обліку транспортних засобів ОРС ЦЗ;

здійснює ведення автоматизованого обліку транспортних засобів ОРС ЦЗ та внесення відповідних змін у базу даних стосовно підрозділів ДСНС України;

здійснює облік та розподіл номерних знаків транспортних засобів ОРС ЦЗ за серіями та цифровими позначеннями;

організовує та забезпечує проведення у підрозділах ДСНС України технічного контролю транспортних засобів ОРС ЦЗ;

здійснює методичне забезпечення діяльності, пов’язаної із запобіганням дорожньо – транспортним пригодам, до яких причетні транспортні засоби територіальних органів ДСНС України, спецформувань, регіональних центрів ОРС ЦЗ, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС України;

проводить наради, навчально – методичні збори щодо удосконалення роботи з питань забезпечення безаварійної роботи транспортних засобів та семінари-наради щодо вдосконалення ефективності управління та покращення матеріально-технічного забезпечення у системі ДСНС України;

проводить аналіз стану аварійності та фактів порушення вимог з безпеки дорожнього руху, розробляє разом з відповідними структурними підрозділами заходи щодо їх запобігання та здійснює контроль за проведенням цих заходів;

перевіряє діяльність підрозділів системи ДСНС України з безпеки дорожнього руху;

здійснює контроль за виконанням у підрозділах системи ДСНС України вимог щодо обов’язкового страхування транспортних засобів ДСНС України;

забезпечує у межах повноважень реалізацію заходів щодо захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності відповідно до Закону України “Про боротьбу з тероризмом’’;

здійснює матеріально - технічне забезпечення територіальних органів та підрозділів ДСНС України щодо до їх участі у заходах антитерористичної діяльності;

здійснює забезпечення підрозділів ДСНС України матеріально-технічними засобами в мирний час та на особливий період (при мобілізації);

забезпечує охорону державної таємниці в межах повноважень;

організовує роботу Департаменту відповідно до планів роботи ДСНС України та Департаменту.

    Твіт