ГоловнаПро ДСНССтруктураАпарат Державної служби України з надзвичайних ситуацій (основні підрозділи)Департамент реагування на надзвичайні ситуації
 Версія для друку

Департамент реагування на надзвичайні ситуації

Департамент реагування на надзвичайні ситуації (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій у сферах захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (далі – НС), ліквідації їх наслідків, рятувальної справи, гасіння пожеж, діяльності аварійно-рятувальних служб, цілодобового приймання та передавання інформації щодо виникнення надзвичайних ситуацій та подій. Департамент підпорядкований Першому заступнику Голови ДСНС України, до повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків віднесено питання реагування на НС та управління силами ДСНС України.

 

Керівництво Департаменту реагування на надзвичайні ситуації

Демчук.jpg

Директор Департаменту

Демчук Володимир Вікторович

 

 + 38 (044) 247-30-61

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 

 
Сніцар.jpg

Заступник директора Департаменту

Сніцар Василь Данилович

 

 + 38 (044) 202-32-69

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 

 
Герасимчук.jpg

Заступник директора Департаменту – начальник управління організації реагування на надзвичайні ситуації та координації аварійно-рятувальних формувань

Герасимчук Геннадій Григорович

 +38 (044) 247-31-17

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 

 

Заступник директора Департаменту – начальник управління організації 
пожежно-рятувальних робіт, служби та підготовки підрозділів ОРС ЦЗ

Коротинський Петро Андрійович

+38 (044) 202-30-20

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 

 

Департамент відповідно до покладених завдань:

організовує та здійснює заходи щодо реагування на НС, застосування та управління діями сил цивільного захисту під час ліквідації НС і пожеж, проведення піротехнічних робіт та координації діяльності аварійно-рятувальних служб;

забезпечує управління силами і засобами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України (далі – ОРС ЦЗ);

бере участь у визначенні основних напрямків діяльності з реагування та застосування сил для ліквідації наслідків НС, гасіння пожеж, виконання піротехнічних і вибухових робіт та здійснює контроль за їх реалізацією, вживає першочергові заходи при загрозі або виникненні НС (у межах компетенції та повноважень);

організовує та забезпечує цілодобове оперативне чергування в апараті ДСНС України;

забезпечує координацію дій сил і засобів ОРС ЦЗ, центральних і місцевих органів влади під час ліквідації НС, гасіння пожеж, інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю людей чи можуть призвести до значних матеріальних втрат, рятування людей та надання допомоги постраждалим;

забезпечує функціонування системи збору, поточного оброблення, узагальнення, а також первинного обліку і аналізу інформації про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій на території держави та за її межами;

інформує в установленому порядку керівництво ДСНС України та вищих посадових осіб держави про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

організовує проведення піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після воєн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), за винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

контролює стан готовності сил ОРС ЦЗ та спеціальних аварійно-рятувальних формувань до дій за призначенням;

забезпечує у межах компетенції роботу штабу з ліквідації наслідків НС;

здійснює оцінку оперативної обстановки та розробляє пропозиції і проекти управлінських рішень на проведення рятувальних, інших невідкладних робіт, доводить їх до виконавців і контролює виконання, забезпечує у встановленому порядку інформування з цих питань керівництва ДСНС України;

розробляє проекти законодавчих, нормативно-правових актів, наказів ДСНС України, інших актів, що стосуються компетенції Департаменту;

вносить у межах повноважень пропозиції стосовно формування переліку об’єктів і окремих територій, що підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами;

забезпечує організацію заходів з охорони від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів;

забезпечує в межах компетенції контроль за організацією аварійно-рятувального обслуговування об’єктів і територій;

організовує в межах повноважень підготовку сил ДСНС України до оперативного реагування, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при загрозі і виникненні НС, пожеж та інших подій;

забезпечує функціонування державного центру управління в надзвичайних ситуаціях;

забезпечує участь ДСНС України як суб’єкта боротьби з тероризмом у антитерористичній діяльності держави;

забезпечує координацію заходів, що здійснюються територіальними органами ДСНС України, з питань антитерористичної діяльності;

організовує заходи щодо захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності;

забезпечує заходи з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що можуть виникнути під час проведення антитерористичних операцій;

вносить у межах повноважень пропозиції щодо порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах та підрозділах ДСНС України, здійснює контроль за їх станом згідно з вимогами нормативно-правових актів;

координує діяльність кінологічної та водолазної служб ДСНС України, організовує в межах компетенції взаємодію з кінологічними та водолазними службами інших органів влади, установ та організацій;

забезпечує діяльність Відомчої атестаційної комісії ДСНС України щодо організації та проведення атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, координує роботу відомчих атестаційних комісій територіальних органів ДСНС України;

веде облік сил і засобів цивільного захисту;

забезпечує організацію роботи Центральної водолазної кваліфікаційної комісії ДСНС України, координує створення і функціонування водолазних кваліфікаційних органів сфери управління ДСНС України;

здійснює в межах повноважень попередню сертифікацію водолазних підрозділів аварійно-рятувальних служб та ОРС ЦЗ;

розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності реагування сил ДСНС України на НС, пожежі та інші події;

готує пропозиції щодо удосконалення організаційно-штатних структур підрозділів сил ДСНС України центрального і територіального підпорядкування;

здійснює поточне і перспективне планування роботи за напрямками діяльності та подає пропозиції до основних заходів ДСНС України;

надає допомогу керівному складу підрозділів ОРС ЦЗ з питань організації підготовки до дій за призначенням відповідно до вимог керівних документів, контролює їх виконання;

організовує взаємодію ДСНС України та його територіальних органів з Управлінням державної охорони України під час здійснення заходів державної охорони органів державної влади України та посадових осіб;

бере участь у межах компетенції в підготовці документів щодо мобілізаційної готовності апарату, територіальних органів ДСНС України, спеціальних формувань і підрозділів ОРС ЦЗ;

організовує проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів рятувальних робітничих професій;

забезпечує організацію проведення службової підготовки особового складу органів та підрозділів ОРС ЦЗ;

опрацьовує в установленому порядку навчальні плани та програми перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів системи ДСНС України;

організовує розроблення та впровадження в межах компетенції Департаменту державних науково-технічних та соціальних програм, планів розвитку у сфері управління силами ДСНС України, їх застосування та координації дій під час реагування на НС і пожежі, виконання піротехнічних робіт, сприяє вдосконаленню структури управління у цій сфері;

сприяє практичному впровадженню у сфері управління силами ДСНС України досягнень науки та техніки, нових технологій та передового досвіду;

розробляє види і зразки оперативно-технічної документації про роботу сил ДСНС України, пов’язану з ліквідацією НС;

бере участь в організації розроблення та затвердженні галузевих стандартів з питань рятувальної справи;

бере участь у межах повноважень у формуванні замовлення на наукові дослідження в галузі рятувальної справи, пожежогасіння, піротехнічних робіт і впровадженні в практику передового досвіду, продукції рятувального призначення, державного замовлення на виробництво спеціальної рятувальної, пожежної техніки та обладнання;

організовує просвітницькі та практично-навчальні заходи з метою підготовки населення до дій в умовах терористичного акту;

бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до компетенції Департаменту, та міжнародних рятувальних операціях за межами України, вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід у галузі рятувальної справи;

здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері управління силами ДСНС України, зокрема з урахуванням міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

взаємодіє в межах компетенції з волонтерами у випадку залучення їх до виконання заходів з надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, а також при ліквідації наслідків НС техногенного або природного характеру;

забезпечує реалізацію державної політики стосовно додержання державної таємниці та дотримання Закону України «Про державну таємницю» у межах компетенції Департаменту.

    Твіт