ГоловнаПро ДСНССтруктураАпарат Державної служби України з надзвичайних ситуацій (основні підрозділи)Департамент організації заходів цивільного захисту
 Версія для друку

Департамент організації заходів цивільного захисту

Департамент організації заходів цивільного захисту (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, підпорядкований Першому заступнику Голови ДСНС України, до повноважень якого віднесено питання організації заходів цивільного захисту, згідно з розподілом обов’язків.

Керівництво Департаменту організації заходів цивільного захисту

 

 

Парталян.jpg

 Директор Департаменту

Парталян Сергій Агопович

+38 (044) 202-30-11

[email protected]

приймальня:

тел. +38 (044) 247-30-32

тел. +38 (044) 247-31-54

факс +38 (044) 247-31-53

[email protected]

Декларація майнового стану

 

 
Куслій.jpg

Заступник директора Департаменту

Куслій Ігор Іванович

+38 (044) 202-31-19

[email protected]

Декларація майнового стану

 

 

Кудін.jpg

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління планування та координації заходів цивільного захисту

Кудін Сергій Анатолійович

+38 (044) 202-33-00

[email protected]

Декларація майнового стану

 
Лещенко.jpg

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління
захисту населення і територій

Лещенко Олександр Якович

+38 (044) 202-30-77

[email protected]

Декларація майнового стану

 

 

01601, м. Київ, вул. О.Гончара, 55-а

Департамент відповідно до покладених завдань: 

розробляє основні напрямки діяльності та розвитку ЄДСЦЗ, організовує у межах повноважень виконання вимог законодавства, інших нормативно-правових актів у цій сфері та здійснює контроль за їх реалізацією;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, відомчих норм, стандартів, технічних регламентів, інструкцій та методичних рекомендацій у сфері організації заходів цивільного захисту, а також готує пропозиції щодо погодження відповідних нормативних актів, що розробляються іншими центральними органами виконавчої влади;

формує проекти планів у сфері цивільного захисту державного рівня на мирний час та в особливий період, основних заходів цивільного захисту на відповідний рік, комплектування з навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на відповідний рік, організовує планування заходів цивільного захисту центральними та місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами ДСНС;

здійснює у межах повноважень управління, координацію та організаційно-методичне забезпечення діяльністю функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ, центральних і місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів апарату та територіальних органів ДСНС з організації заходів цивільного захисту;

організовує та у межах повноважень здійснює заходи щодо розроблення плану цивільного захисту на особливий період ДСНС;

організовує з використанням державної системи управління на особливий період доведення до органів управління цивільного захисту центральних і місцевих органів виконавчої влади розпоряджень, команд, сигналів з переведення у вищі ступені готовності та виконання завдань цивільного захисту;

організовує у межах наданих повноважень планування та здійснення заходів правового режиму воєнного стану;

забезпечує у межах наданих повноважень контроль за здійсненням заходів щодо переведення ЄДСЦЗ з режиму функціонування у мирний час на функціонування в умовах особливого періоду;

координує діяльність структурних підрозділів апарату ДСНС та її територіальних органів з питань інформаційного та методичного забезпечення роботи Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

організовує взаємодію з регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

готує проекти експертних висновків про рівень надзвичайної ситуації, веде облік таких висновків;

збирає, узагальнює та аналізує в межах компетенції інформацію згідно з табелем термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту;

узагальнює рейтинг діяльності територіальних органів ДСНС і територіальних підсистем ЄДСЦЗ, готує Голові пропозиції з цього питання;

здійснює методичне керівництво діяльністю органів управління цивільного захисту ЄДСЦЗ;

організовує і забезпечує проведення заходів підготовки органів управління та сил цивільного захисту під керівництвом Прем’єр-міністра України та Голови ДСНС;

організовує та проводить командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ;

здійснює координацію, організацію та методичне керівництво щодо визначення стану готовності функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ до виконання завдань у мирний час та в особливий період;

розробляє проекти положень, рекомендацій інших службових документів з питань організації підготовки органів управління цивільного захисту, координацію їх розробки у функціональних і територіальних підсистемах ЄДСЦЗ;

здійснює узгодження задумів заходів з підготовки органів управління та сил цивільного захисту територіальних та функціональних підсистем ЄДСЦЗ, контроль за їх проведенням;

аналізує і узагальнює досвід підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, готує рекомендації щодо її вдосконалення;

здійснює функції з організації та навчально-методичного забезпечення навчання (підвищення кваліфікації за цільовим призначенням) керівних кадрів і фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту;

здійснює методичне керівництво підготовкою органів управління спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту для виконання завдань під час цільової мобілізації та в особливий період;

спрямовує та координує діяльність Інституту державного управління  у сфері цивільного захисту, територіальних курсів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

розробляє проект організаційно-методичних вказівок з навчання всіх верств населення діям у надзвичайних ситуаціях;

організовує програмно-методичне забезпечення, координацію та контроль за проведенням навчальних, навчально-практичних заходів з підготовки населення за місцем роботи та проживання до дій у надзвичайних ситуаціях;

надає пропозиції щодо погодження проектів програмно-методичної документації з навчання студентів, учнів та дітей дошкільного віку в закладах освіти, а також навчання працюючого населення на підприємствах, установах та організаціях;

організовує роботу з визначення відповідності стандартам, навчальним планам і програмам навчальної та методичної літератури, необхідної для проведення навчання працюючого населення та надання  рекомендацій щодо її використання в навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, на територіальних курсах,  підприємствах, в установах та організаціях;

організовує просвітницьку та практично-навчальну роботу з метою підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту;

проводить з працівниками з питань цивільного захисту та територіальних курсів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності семінари, наради, збори з питань організації заходів цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;

визначає систему моніторингу якості навчання населення, у тому числі керівного складу і фахівців у сфері цивільного захисту, та забезпечує підготовку пропозицій для прийняття рішень щодо підвищення рівня організації заходів з навчання населення;

організовує заходи щодо здійснення оповіщення та інформування центральних та місцевих органів виконавчої влади про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснює методичне керівництво щодо створення і належного функціонування систем оповіщення цивільного захисту різних рівнів;

організовує оповіщення осіб начальницького складу та працівників апарату ДСНС за відповідними сигналами, координує діяльність структурних підрозділів ДСНС та її територіальних органів з питань оповіщення;

розглядає технічні умови на впровадження територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення і спеціальних систем оповіщення;

здійснює впровадження та забезпечує функціонування і розвиток системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

організовує та контролює застосування сучасних телекомунікаційних систем та інформаційних технологій у діяльності органів і підрозділів ДСНС, впроваджує заходи з технічного захисту інформації;

здійснює організаційне, аналітичне та методичне забезпечення службової діяльності підрозділів телекомунікаційних систем та інформаційних технологій органів та підрозділів  ДСНС;

здійснює заходи щодо впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту, надає на запити замовників вихідні дані та вимоги, необхідні для розроблення та планування таких заходів;

бере участь у реалізації Генеральної схеми забудови України та здійсненні її моніторингу;

у межах наданих повноважень організовує роботу представників територіальних органів ДСНС у діяльності місцевих архітектурно-містобудівних рад з питань реалізації інженерно-технічних заходів;

бере участь за запитами уповноважених органів у розробленні інженерно-технічних заходів, проведенні їх експертизи та здійсненні контролю за їх реалізацією та впровадженням;

узагальнює інформацію від центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо віднесення населених пунктів та об’єктів національної економіки до груп (категорій) з цивільного захисту і готує пропозиції Голові;

надає пропозиції під час районування території України щодо ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пов’язаних з негативними проявами небезпечних геологічних, гідрогеологічних явищ і процесів;

організовує здійснення заходів щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення їх обліку, забезпечує разом з відповідними органами та підрозділами цивільного захисту, місцевими держадміністраціями здійснення контролю за готовністю зазначених споруд до використання за призначенням;

розглядає у разі звернення фізичних чи юридичних осіб проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту, а також розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації;

готує пропозиції керівництву ДСНС щодо координації та контролю центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань радіаційного та хімічного захисту населення у разі виникнення радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов'язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин;

здійснює методичне керівництво центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань виявлення та оцінки радіаційної і хімічної обстановки, організації та здійснення дозиметричного і хімічного контролю, розроблення та впровадження типових режимів радіаційного захисту, забезпечення і використання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту;

надає у межах компетенції на запит виробників висновки щодо відповідності засобів радіаційного і хімічного захисту відповідно до встановлених вимог (стандартів);

бере участь у прийманні готової продукції засобів очищення повітря захисних споруд і фільтрувальних засобів індивідуального захисту органів дихання населення;

здійснює методичне керівництво діяльності хіміко-радіометричних лабораторій територіальних органів та підрозділів ДСНС;

координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання щодо здійснення заходів з евакуації населення;

здійснює організаційно-методичне керівництво медичними підрозділами територіальних органів ДСНС з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, медичного та біологічного захисту населення під час надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

організовує та здійснює у межах повноважень заходи щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснює заходи щодо ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, надання екстреної медичної допомоги у зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження) постраждалим та рятувальникам;

взаємодіє з Міністерством охорони здоров’я України та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади щодо планування та використання існуючих сил і засобів закладів охорони здоров’я, служби медицини катастроф центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичної спеціалізованої служби цивільного захисту, які залучаються до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, біологічного захисту населення та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час надзвичайних ситуацій;

здійснює контроль за створенням, зберіганням і використанням відомчих та регіональних резервів лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій;

здійснює спільно з центральними органами виконавчої влади, що створюють функціональні підсистеми забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту сільськогосподарських тварин, моніторинг за епідемічною та епізоотичною обстановкою, що складається на території України у разі виникнення надзвичайних ситуацій та заходів з ліквідації наслідків цих надзвичайних ситуацій;

бере участь у межах повноважень у реалізації державних заходів щодо забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення під час надзвичайних ситуацій та в організації санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у зонах надзвичайних ситуацій та місцях, де запроваджено режим карантину;

здійснює заходи з медичного забезпечення (лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні заходи, медичне постачання, санаторно-курортне лікування, медико-психологічна реабілітація) осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранів служби цивільного захисту (війни), членів їх сімей, медичне обслуговування учнів (вихованців) навчальних закладів ДСНС;

бере участь у розробленні проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо організації та забезпечення роботи органів влади в особливий період та в разі введення у державі надзвичайного стану, а також у плануванні та здійсненні заходів щодо забезпечення мобілізаційної готовності ДСНС;

бере участь у розробленні будівельних норм у сфері цивільного захисту, пропозицій щодо внесення змін до них та визнання їх такими, що втратили чинність;

бере участь у координації наукової і науково-технічної діяльності, колегіальному розгляді наукових рекомендацій та проведенні фахових консультацій в межах компетенції Департаменту, а також впровадженні результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

бере участь у заходах із антитерористичної діяльності та державної охорони органів державної влади України та посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

бере участь у розробленні проектів державних програм щодо розвитку державної системи цивільного захисту, запобігання надзвичайним ситуаціям;

бере участь у підготовці пропозицій щодо формування видатків Державного бюджету України на відповідний рік;

бере участь у здійсненні контролю (перевірок) за додержанням та виконанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту;

бере участь у визначенні складу, розміщення та оснащення сил і засобів цивільного захисту, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

бере участь у організації та проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період;

бере участь у здійсненні контролю за функціонуванням загальнодержавної, територіальних, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення;

бере участь у розробленні варіантів текстів повідомлень населенню у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період;

бере участь у налагодженні міжнародного співробітництва та взаємодії з питань організації заходів цивільного захисту, вивченні, узагальненні та поширенні досвіду іноземних держав, підготовці пропозицій до міжнародних договорів з питань, що належать до його компетенції;

бере участь у погодженні в межах компетенції обґрунтованих відхилень від установлених норм у разі звернення фізичних чи юридичних осіб в установленому суб’єктом нормування порядку;

бере участь у розгляді проектів об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, в частині додержання вимог нормативно-правових актів щодо інженерно-технічних заходів;

бере участь у розробленні стандартів освіти у сфері організації заходів цивільного захисту, розгляді та підготовці висновків для погодження навчальних програм з вивчення студентами, учнями заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями;

бере участь у розробленні та погодженні програм підготовки спеціалістів системи ДСНС, навчанні населення діям у надзвичайних ситуаціях;

бере участь у здійсненні контролю за впровадженням нормативно-правових актів, організаційно-методичних рекомендацій з організації та проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту;

бере участь у роботі з атестації педагогічних працівників і керівників навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

бере участь у науково-практичних заходах, виставках, конференціях, семінарах, комісіях та інших заходах з проблем цивільного захисту;

бере участь у перевірках наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів колективного та індивідуального захисту населення, стану їх утримання та ведення обліку;

опрацьовує доручення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівництва ДСНС та розглядає звернення народних депутатів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадян у частині, що стосується повноважень Департаменту;

здійснює взаємодію з Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України щодо координації діяльності функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ, центральних і місцевих органів виконавчої влади стосовно організації та реалізації заходів цивільного захисту у повсякденному режимі у разі введення у державі (на її окремих територіях) правового режиму надзвичайного або воєнного стану, режиму надзвичайної екологічної ситуації, а також в особливий період;

забезпечує в межах повноважень охорону державної таємниці;

розглядає та вносить пропозиції Голові щодо погодження проектів нормативно-правових актів, будівельних норм, стандартів, правил, технічних умов і регламентів та інших нормативно-технічних документів з питань, що належать до компетенції Департаменту, які розробляються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями;

здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань, доручень Голови та його заступників.

    Твіт