ГоловнаПро ДСНССтруктураАпарат Державної служби України з надзвичайних ситуацій (основні підрозділи)Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям
 Версія для друку

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, безпосередньо підпорядковується Першому заступнику Голови ДСНС України, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків належить питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки (Головному державному інспектору України з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки). 

Керівництво Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Sherbachenko.jpg

 

Директор Департаменту

Щербаченко Олександр Миколайович

 

+38 (044) 585-68-88

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 
Афанасьев.jpg

 

Заступник директора Департаменту

Афанасьєв Павло Геннадійович

+38 (044) 585-68-66

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 
Буханець.jpg

Заступник директора Департаменту -

начальник управління

Буханець Руслан Іванович

 +38 (044) 585-68-99

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 
Деревинский.jpg

Заступник директора Департаменту –

начальник управління

Деревинський Юрій Володимирович

+38 (044) 585-68-57

[email protected]  

 

Декларація майнового стану

 

01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

 


Департамент відповідно до покладених завдань:

 організовує здійснення органами та підрозділами ДСНС України та здійснює безпосередньо державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту щодо:

виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання, аварійно-рятувальними службами;

додержання і виконання заходів пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування суб'єктами господарювання, аварійно-рятувальними службами;

додержання та виконання вимог пожежної та техногенної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення та капітального ремонту підприємств, будинків, споруд та інших підконтрольних об'єктів;

виконання інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та експлуатації приміщень, будівель, споруд, розміщення інших господарських об'єктів, інженерних і транспортних комунікацій;

створення, збереження і цільового використання матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, відповідності їх затвердженим номенклатурам та обсягам;

стану планування та готовності до здійснення заходів з організованої евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

організації навчання і перевірки знань посадових осіб міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності з питань техногенної та пожежної безпеки;

наявності на об'єктах підвищеної небезпеки декларацій безпеки та результатів ідентифікації таких об'єктів;

наявності на потенційно небезпечних об'єктах результатів їх ідентифікації та паспортів потенційно небезпечних об'єктів;

виконання правил поводження з небезпечними речовинами;

функціонування відомчих, територіальних, місцевих і локальних (об'єктових) систем оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

виконання правил охорони життя людей на водних об'єктах;

наявності на виробництвах, що застосовують небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання, устаткування та апаратуру або системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи;

наявності та виконання плану локалізації і ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, а також розроблених відповідно до цього плану спеціальних заходів протиаварійного захисту;

наявності на об'єктах, що підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами, договорів про обслуговування;

використання за призначенням пожежної техніки і засобів пожежогасіння;

виконання державних цільових та місцевих програм, що стосуються сфери діяльності Департаменту;

організовує та здійснює нормативно-технічну роботу;

організовує та здійснює ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

організовує та здійснює перевірки, пов’язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки, обліку та дослідження пожеж;

організовує та здійснює разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій, визначає показники ризику та здійснює районування території України щодо ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

веде облік надзвичайних ситуацій;

вносить пропозиції щодо формування переліку об'єктів і окремих територій, що підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами;

веде реєстр атестованих аварійно-рятувальних служб;

забезпечує діяльність Міжвідомчої комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників;

забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням у Департаменті;

здійснює моніторинг стану травматизму невиробничого характеру;

організовує здійснення органами та підрозділами ДСНС України та здійснює безпосередньо перевірки щодо:

організації та стану навчання працюючого персоналу на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій, надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

виконання планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту навчальних закладів і на курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності за освітньо-професійними програмами підготовки, перепідготовки та професійними програмами підвищення кваліфікації, функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту;

підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

наявності та утримання у стані готовності на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення;

стану готовності до використання за призначенням аварійно-рятувальної, пожежної техніки, обладнання та засобів пожежогасіння, призначених для забезпечення безпеки об'єкта, локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пожеж;

стану виконання заходів техногенної безпеки під час транспортування небезпечних речовин трубопровідним транспортом і перевезення їх транспортними засобами;

стану готовності єдиної державної системи цивільного захисту і відповідних органів управління нею до дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

проходження підготовки працівників і службовців з питань пожежної безпеки у відомчих спеціальних навчальних закладах та на підприємствах;

додержання вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, організації виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на підприємствах, в установах, організаціях, що входять до складу залізничного, автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту, на базах, складах, арсеналах зберігання та у місцях виробництва, утилізації ракетно-артилерійського озброєння, компонентів рідкого ракетного палива;

стану планування заходів щодо проведення часткової або загальної евакуації населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення та готовності евакуаційних органів до здійснення таких заходів;

наявності та придатності до використання засобів індивідуального захисту в осіб, які здійснюють обслуговування потенційно небезпечних об’єктів або об’єктів підвищеної небезпеки, а також в осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації передбачено планом локалізації і ліквідації наслідків аварій, засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стану їх утримання та ведення обліку;

готовності на об’єкті підвищеної небезпеки диспетчерської служби до виконання покладених на неї завдань;

готовності осіб, які обслуговують потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки, а також осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації передбачено планом локалізації та ліквідації наслідків аварій до дій із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

наявності на об’єкті підвищеної небезпеки угоди про страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам та їхньому майну, іншим юридичним особам внаслідок надзвичайної ситуації, що спричинена пожежею, аварією, катастрофою або небезпечною подією;

проведення робіт з будівництва будинків та споруд, розміщення інших небезпечних об’єктів, інженерних і транспортних комунікацій, які порушують встановлений законодавством з питань техногенної безпеки порядок їх проведення, або проведення яких створює загрозу безпеці населення, суб’єктам господарювання, обладнанню та майну, що в них перебувають;

відповідності кількості промислових засобів індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин нормам забезпечення ними працівників суб’єкта господарювання, їх непридатності або відсутності, а також порядку зберігання таких засобів;

бере участь у:

розробленні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних і регіональних програм з питань, віднесених до повноважень Департаменту;

розгляді проектів державних та місцевих програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

підготовці пропозицій щодо формування науково-технічної політики з питань, віднесених до компетенції ДСНС України, координації наукових досліджень та впровадження у практику передового досвіду, досягнень науки, новітньої техніки, іншої продукції протипожежного призначення;

роботі Ради з акредитації Національного органу з акредитації та технічних комітетів з акредитації для реалізації технічної політики у сфері пожежної безпеки, а також у роботі Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення та Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

проведенні перевірок разом з органами, що здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, умов зберігання, знешкодження, утилізації, видалення і захоронення небезпечних речовин та виробів, що містять такі речовини;

розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій та невиконання запобіжних заходів;

розгляді проектів містобудівної документації та підготовці висновків щодо додержання вимог у сфері пожежної та техногенної безпеки;

розгляді проектів об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, у частині дотримання вимог нормативно-правових актів з інженерно-технічних заходів, питань пожежної та техногенної безпеки;

розслідуванні пожеж;

прийманні виконаних робіт з улаштування автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення, систем протипожежного захисту, вогнезахисного обробляння, протипожежних дверей воріт, клапанів тощо;

проведенні державної експертизи інвестиційних проектів на відповідність вимогам законодавства відповідно до Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 701;

розглядає та вносить пропозиції щодо погодження:

технічних завдань і проектів влаштування систем протипожежного захисту, блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння, а також автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення;

проектної документації на будівництво захисних споруд цивільного захисту, а також розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації;

проектів нормативно-правових актів, будівельних норм, стандартів, правил, технічних регламентів та умов, що стосуються захисту населення від надзвичайних ситуацій пожежної та техногенної безпеки, які розробляються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

технічних умов на випуск продукції;

регламентів робіт з вогнезахисту;

проектних рішень, щодо яких відсутні норми і правила, та обґрунтованих відхилень від установлених норм;

організовує та проводить роботу щодо реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки в ДСНС України та її територіальних органах;

організовує розроблення організаційних і науково-технічних заходів у сфері державного нагляду (контролю) з питань пожежної та техногенної безпеки і діяльності аварійно-рятувальних служб, інших формувань;

організовує здійснення відповідно до законодавства ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

складає акти перевірок, видає приписи, розпорядження про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

звертається до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей;

здійснює в межах повноважень координацію та контроль за діяльністю служб пожежної безпеки, а також відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, надає їм необхідну організаційно-методичну допомогу;

забезпечує та здійснює в межах повноважень через територіальні органи ДСНС України ведення адміністративної звітності про пожежі та їх наслідки, контролює достовірність облікової інформації в апаратах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Голови ДСНС України пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від НС, удосконалення системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, техногенної та пожежної безпеки на відповідних територіях, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

готує та подає на розгляд керівництва ДСНС України проекти листів спеціально уповноваженим органам з інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, у власності (користуванні) яких перебувають потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки, аварійно-рятувальних служб та формувань, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

у межах повноважень координує діяльність експертно-технічних центрів у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту та бере участь у проведенні в установленому порядку атестації експертів з питань пожежної та техногенної безпеки;

здійснює підготовку та подає на розгляд керівництву ДСНС України проекти методичних рекомендацій щодо розроблення та підготовки положень, інструкцій, інших нормативних актів у сфері пожежної та техногенної безпеки, що діють на підприємствах, в установах, організаціях та на інших суб'єктах господарювання незалежно від форми власності;

забезпечує та організовує роботу з видачі технічних умов до інженерного забезпечення об'єктів будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки;

бере участь за дорученням Голови ДСНС України у діяльності міжнародних організацій з питань, що належать до повноважень Департаменту та ДСНС України;

розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту, та в межах повноважень вживає відповідних заходів щодо вирішення порушених у зверненнях питань;

організовує надання та безпосередньо надає адміністративні послуги відповідно до чинного законодавства;

забезпечує в межах повноважень координацію роботи Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту з питань пожежної та техногенної безпеки;

сприяє в межах повноважень розвитку соціального діалогу, проведенню консультацій із всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сферах трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту населення;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до повноважень Департаменту, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України та в установленому порядку подає їх Голові ДСНС України;

розробляє проекти нормативно-правових актів, а також проводить експертизу проектів, що надходять на розгляд Департаменту;

забезпечує та організовує роботу з надання висновків стосовно дотримання вимог техногенної безпеки виробничої бази підприємств, які здійснюють діяльність у сфері розроблення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї;

спільно з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами (установами, організаціями) забезпечує збирання, накопичення та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, небезпечні техногенні та природні об’єкти, процеси і явища;

у межах повноважень бере участь у заходах з антитерористичної діяльності ДСНС України як суб’єкта боротьби з тероризмом;

у межах повноважень здійснює організаційно-методичне керівництво підрозділами ДСНС України, що охороняють підприємства, установи, організації та інші об’єкти на підставі договорів у питаннях організації та здійснення ними пожежно-профілактичної роботи;

здійснює організаційне забезпечення ведення реєстру нормативно-правових актів з питань пожежної та техногенної безпеки;

здійснює інші повноваження, що відносяться до завдань та функцій Департаменту, доручень Голови ДСНС України та його заступників.

 

    Твіт