ГоловнаПро ДСНССтруктураАпарат Державної служби України з надзвичайних ситуацій (основні підрозділи)Адміністративний департамент
 Версія для друку

Адміністративний департамент

Адміністративний департамент (далі - Департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України) і підпорядкований Голові ДСНС України.

Керівництво Адміністративного департаменту

Гончаров.jpg

Директор Департаменту

Гончаров Вячеслав Вячеславович

 

+ 38 (044) 202-32-59

 

[email protected]

 

 

Декларація майнового стану

 
Савченко.jpg

Заступник директора Департаменту

 

 Савченко Володимир Олегович

 

+ 38 (044) 247-31-94

 

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 
ЖУРАВЛЬОВА-Н-В.jpg

Заступник директора Департаменту

 

Журавльова Наталія Валеріївна

 

+ 38 (044) 202-32-81

 

[email protected]
 

Декларація майнового стану

 

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює планування роботи ДСНС України;

забезпечує планування та моніторинг заходів щодо поетапної реалізації стратегічних завдань, визначених у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та інших програмних документах;

розробляє, виходячи із стратегічних завдань, які визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та іншими керівними документами, на підставі пропозицій, що надаються структурними підрозділами, план роботи ДСНС України та здійснює поточне (квартальне) планування;

готує та подає на розгляд Голові пропозиції щодо стратегічних, програмно-планових документів у відповідній сфері та забезпечує їх виконання;

здійснює моніторинг виконання запланованих заходів, аналіз їх ефективності і впливу на стан справ у структурних підрозділах апарату, територіальних органах ДСНС України, установах, організаціях сфери управління ДСНС України;

здійснює організаційно-технічне та документальне забезпечення засідань Колегії ДСНС України, оперативних (апаратних) нарад під головуванням Голови; першого заступника та заступника Голови;

забезпечує взаємодію із структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України щодо підготовки матеріалів для забезпечення діяльності Міністра внутрішніх справ України як члена Кабінету Міністрів України;

забезпечує спільно з іншими структурними підрозділами апарату ДСНС України своєчасну розробку та подання Голові матеріалів з питань, які заплановані на розгляд Колегії ДСНС. Контролює та аналізує стан виконання рішень Колегії, щокварталу інформує з цих питань Голову;

безпосередньо розробляє нормативно-правові акти сфери компетенції Департаменту та бере участь у їх розробці разом з іншими структурними підрозділами ДСНС України;

готує проекти наказів ДСНС України про регламент ДСНС України, про розподіл функціональних обов’язків та повноважень між першим заступником Голови та заступником Голови; про спрямування та координацію керівниками ДСНС України роботи установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України; про затвердження положень про департаменти та інші самостійні структурні підрозділи апарату ДСНС України; про затвердження персонального складу консультативно-дорадчих та інших органів, про закріплення керівного складу ДСНС України за регіонами України, про затвердження методичних рекомендацій щодо планування роботи у ДСНС України та її територіальних органах, тощо;

здійснює документальне забезпечення керівництва ДСНС України з питань антитерористичної діяльності;

перевіряє виконання підрозділами апарату ДСНС України та територіальними органами ДСНС України вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та ДСНС України, рішень Колегії, протокольних доручень Міністра внутрішніх справ України, Голови ДСНС України, першого заступника та заступника Голови ДСНС України за результатами апаратних (оперативних) нарад;

здійснює контроль у ДСНС України за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та ДСНС України, доручень Голови, а також аналіз причин порушень виконання їх вимог і вносить пропозиції щодо їх усунення;

проводить випереджувальний моніторинг стану виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів ДСНС України, доручень Міністра внутрішніх справ України та Голови ДСНС України;

здійснює попередній розгляд документів та організаційне забезпечення роботи першого заступника Голови та заступника Голови;

здійснює документальне забезпечення діяльності ДСНС України, централізоване копіювання та розмноження службових документів;

організує діловодство, включаючи документи “ДСК”, встановлює та контролює додержання єдиного порядку роботи з документами в усіх структурних підрозділах апарату ДСНС України;

складає зведену номенклатуру справ ДСНС України та подає на затвердження до Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів ДСНС України;

забезпечує прийом, реєстрацію, облік, зберігання та відправлення, оперативний розшук, своєчасний розподіл і розгляд документів та кореспонденції для доповіді Голові, першому заступнику Голови та заступнику Голови;

бере участь у вдосконаленні автоматизованої системи діловодства та контролю;

забезпечує охорону державної таємниці в межах повноважень;

відповідає в установленому порядку за доступ до публічної інформації, розгляд інформаційних запитів, з урахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, відповідних актів Президента України, Кабінету Міністрів України та ДСНС України;

організовує роботу зі зверненнями громадян (попередній розгляд пропозицій, заяв, скарг, звернень), одержаних поштою та на особистому прийомі. Реєструє і веде облік звернень громадян, формує банк реєстраційних даних;

організовує особистий прийом громадян керівниками ДСНС України, департаментів та інших самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС України згідно із Законом України “Про звернення громадян”, розгляд звернень, що надходять через державну установу “Урядовий контактний центр”;

перевіряє та аналізує стан роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах апарату, територіальних органах, установах, організаціях сфери управління ДСНС України. Готує щомісяця Голові узагальнений аналіз, висновки і пропозиції;

здійснює методичне керівництво з питань планування та організації роботи, виконавської дисципліни, ведення діловодства та архівної справи, розгляду запитів на інформацію та роботи із зверненнями громадян ДСНС України;

організовує належне супроводження та представлення законодавчих актів сфери компетенції ДСНС України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України на пленарних засідання Верховної Ради України, а також під час їх розгляду у комітетах, депутатських фракціях і групах;

здійснює інші функції, що випливають із покладених на нього завдань, доручень Голови.

    Твіт