ГоловнаНормативна базаЗаконодавствоДепартамент запобігання надзвичайним ситуаціям
 Версія для друку

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

 1. Кодекс цивільного захисту України
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 3. Кодекс адміністративного судочинства України
 4. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 5. Закон України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності»
 6. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»
 7. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
 8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 9. Указ Президента України від 16 січня 2013 № 20 «Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1043 Київ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій»

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1788 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру»
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 397 «Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона»
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони»
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»

 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 828 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників»
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 729 «Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб»
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»

 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 507 «Про затвердження Порядку здійснення рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань»
 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2001 р. № 1058 «Про затвердження Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби»
 23. Наказ МНС України від 05.11.2012 № 1301 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для місць розміщення евакуйованого населення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.11.2012 № 1967/22279 (НАПБ Б.01.001-2012)
 24. Наказ МОН України від 15.08.2016  № 974 Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р.  за № 1229/29359

 25. Наказ МНС України від 03 грудня 2007 № 833 «Про затвердження Норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою» (НАПБ Б.03.002-2007)
 26. Наказ МНС України від 29.09.2011 № 1037 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення»
 27. Наказ МНС України від 05.03.2002 № 61 «Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 р. № 309/6597

 28. Наказ МВС України від 10.04.2017 № 301 Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 04 травня 2017 р. за № 566/30434 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України»

 29. Наказ МВС України 06.02.2017 № 92 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 березня 2017 р. за № 276/30144 «Про затвердження Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та іншихцентральних органів виконавчої влади, місцевихдержавних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту»

 30. Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 Зареєстровано Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»

 31. Наказ МВС України від 06.06.2017  № 470 Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 29 червня 2017 р. за № 795/30663 «Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України»

 32. Наказ МВС України від 02.11.2015  № 1337  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 р. за № 1467/27912 "Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки"

 

    Твіт