ГоловнаНормативна базаЗаконодавствоДепартамент державного нагляду та контролю
 Версія для друку

Департамент державного нагляду та контролю

 1. Кодекс цивільного захисту України
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 3. Кодекс адміністративного судочинства України
 4. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 5. Закон України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності»
 6. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»
 7. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
 8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 9. Указ Президента України від 16 січня 2013 № 20 «Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 306 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1788 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру»
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 397 «Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона»
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони»
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами»
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 «Про затвердження переліку документів, які подаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 828 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників»
 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 729 «Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб»
 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 р. № 308 «Про порядок створення і використання матеріальних резерів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків»
 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 507 «Про затвердження Порядку здійснення рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань»
 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2001 р. № 1058 «Про затвердження Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби»
 26. Наказ МНС України від 19.10.2004 № 126 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 № 1410/10009 (НАПБ А.01.001-2004)
 27. Наказ МНС України від 18.05.2009 № 338 «Про затвердження Правил улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.06.2009 № 505/16521 (НАПБ А.01.003-2009)
 28. Наказ МНС України від 05.11.2012 № 1301 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для місць розміщення евакуйованого населення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.11.2012 № 1967/22279 (НАПБ Б.01.001-2012)
 29. Наказ МНС України від 17.01.2005 № 30 «Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України», зареєстрований у Міністерстві юстиції  України 28.01.2005 № 111/10391 (НАПБ Б.01.005-2005)
 30. Наказ МНС України від 02.04.2004 № 152 «Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 № 555/9154 (НАПБ Б.01.008-2004)
 31. Наказ МНС України від 24.02.2012 № 537 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для об'єктів площею до 300 м2», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.03.2012 № 414/20727 (НАПБ Б.01.015-2012)
 32. Наказ МНС України від 08.10.2012 № 1243 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.10.2012 № 1803/22115 (НАПБ Б.01.016-2012)
 33. Наказ МНС України від 29.09.2003 № 368 «Про затвердження Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 № 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003)
 34. Наказ МНС України від 29.09.2003 № 368 «Про затвердження переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 № 1148/8468 (НАПБ Б.06.001-2003)
 35. Наказ МНС України від 02.04.2004 № 151 «Про затвердження типових норм належності вогнегасників», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 № 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004)
 36. Наказ МНС України від 25.05.2012 № 863 «Про Порядок проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.06.2012 № 1054/21336
 37. Наказ Мінекономрозвитку від 04.11.2013 № 1291 «Про затвердження журналу обліку суб’єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.11.2013 № 1962/24494
 38. Наказ Міністерства оборони України від 14 листопада 2013 № 771 «Про затвердження Правил надання технічних умов до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 року № 1988/24520
 39. Наказ МНС України від 03 грудня 2007 № 833 «Про затвердження Норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою» (НАПБ Б.03.002-2007)
 40. Наказ МНС України від 06 грудня 2005 № 376 «Про затвердження Інструкції щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 березня 2006 року № 291/12165
 41. Наказ МНС України від 29.09.2011 № 1037 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення»
 42. Наказ МНС України від 29.09.2011 № 1038 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення»
 43. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 № 272 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 № 95/6383
 44. Наказ МНС від 15.08.2007 № 558 «Про перевірку функціональних та територіальних підсистем ЄСЦЗ», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11.10.2007 № 1162/14429

 

    Твіт